Cieľom neziskového združenia Nitrafiesta je podpora kultúrno – spoločenského diania v meste Nitra a jeho priľahlého okolia.  Svojou činnosťou chceme aktívne zasahovať do života v meste a napomáhať rozvoju v oblasti kultúry, vzdelávania, voľného času a ochrany životného prostredia.  Máme záujem ukázať, že dobré veci sa dajú organizovať aj z mála finančných prostriedkov, ale hlavne s radosťou a zápalom pre dobrú vec.

Cieľom projektu jednodňového trhu s názvom Nitránsky rínek je podpora mestskej kultúry, taktiež je to priestor na podporu a propagáciu malých remeselníkov, umelcov, dizajnérov, regionálnych producentov, malovýrobcov potravín, farmárov a pestovateľov.

V tomto podujatí ide o to, aby bolo centrum mesta otvorené pre všetky vekové skupiny. Pre obyvateľov mesta aj návštevníkov tu bude možnosť zažiť príjemný čas a neopakovateľnú atmosféru podujatia.

Projekty sú organizované na neziskovom princípe. Peniaze z poplatkov za registráciu od predajcov sa používajú na pokrytie nákladov spojených s organizáciou projektov (prenájom predajných stolov, poplatok za prenájom miesta, tlač plagátov, sprievodný program, elektrickú energiu a pod.). Cieľom je, aby zo získaných peňažných prostriedkov bolo možné podporovať aj iné aktivity v Nitre.