Cieľom projektu jednodňového trhu s názvom Nitránsky rínek je podpora mestskej kultúry, taktiež je to priestor na podporu a propagáciu malých remeselníkov, umelcov, dizajnérov, regionálnych producentov, malovýrobcov potravín, farmárov a pestovateľov. Chceme umožniť ľuďom z mesta, vidieť a kúpiť kvalitné produkty a výrobky, ale najmä ukázať množstvo šikovných ľudí z okolia a prilákať drobných výrobcov a remeselníkov spropagovať svoje výrobky v meste Nitra .

Vzhľadom na to, že nesieme zodpovednosť za organizáciu rínku, vyčleňujeme si právo na výber trhovníkov. Zohľadňujeme v prvom rade dopyt kupujúcich, kvalitu, vhodnosť tovaru a sortiment. Taktiež pri vyberaní typov služieb, ktoré majú prevádzky poskytovať, zohľadňujeme aktuálne trendy a tiež to, aké služby v meste chýbajú. Všetky produkty sa snažíme dopĺňať a obmieňať, no upozorňujeme, že počet miest je obmedzený. Aby sa Nitránsky rínek stal pestrým, jedinečným a neopakovateľným a aby sa naozaj mohol uskutočniť, potrebujeme možno práve vás. Preto neváhajte a kontaktujte nás. Tešíme sa na spoluprácu.